Mã số : 16/2020/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2020-02-03
Tệp đính kèm: