Mã số : 19/2020/NĐ-CP
Tên văn bản: Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2020-12-12
Tệp đính kèm: