Mã số : 23/2008/QH12
Tên văn bản: Luật giao thông đường bộ
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 2008-01-13
Tệp đính kèm: