Mã số : 44/2019/QH14
Tên văn bản: Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 2019-06-14
Tệp đính kèm: