Mã số : 55/2010/QH12
Tên văn bản: Luật an toàn thực phẩm
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 2011-07-01
Tệp đính kèm: