Mã số : 55/2014/QH13
Tên văn bản: Luật Bảo vệ môi trường
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 2014-06-23
Tệp đính kèm: