Mã số : 105/2016/QH13
Tên văn bản: Luật Dược
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 2020-04-06
Tệp đính kèm: