Mã số : 40/2009/QH12
Tên văn bản: Luật khám, chữa bệnh năm 2009
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 2011-01-01
Tệp đính kèm: