Mã số : 03/2007/QH12
Tên văn bản: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 2007-11-21
Tệp đính kèm: