Mã số : 197/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh họctập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2020-02-19
Tệp đính kèm: