Mã số : 00
Tên văn bản: Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Tuấn Anh - Cao Hổ Thành
Ngày ban hành: 2016-09-12
Tệp đính kèm: