Mã số : 2534/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2016-12-28
Tệp đính kèm: