Mã số : 22/HĐPH-STP
Tên văn bản: Về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 2019-12-26
Tệp đính kèm: