Mã số : 1967/BCĐ
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: BCĐ Nhân quyền tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2019-12-16
Tệp đính kèm: