Mã số : 32/2019/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2019-12-05
Tệp đính kèm: