Mã số : 26/2019/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2019-11-14
Tệp đính kèm: