Mã số : 1124/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện một số hoạt động trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Công Thương đến năm 2021
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-10-01
Tệp đính kèm: