Mã số : 696/UBND-NC
Tên văn bản: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14⁄2019⁄QĐ-TTg ngày 13⁄3⁄2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2019-05-02
Tệp đính kèm: