Mã số : 24/2018/QH14
Tên văn bản: Luật an ninh mạng
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 2018-06-12
Tệp đính kèm: