Mã số : 10/2017/QH14
Tên văn bản: Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 2017-06-20
Tệp đính kèm: