Mã số : HP
Tên văn bản: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Loại văn bản: Hiến pháp
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 2013-11-28
Tệp đính kèm: