Mã số : 1304/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Quy định về xấy dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2017-01-23
Tệp đính kèm: