Mã số : 28/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2013-04-04
Tệp đính kèm: