Mã số : 863/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2019
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-08-12
Tệp đính kèm: