Mã số : 1390/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản về phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2019-07-18
Tệp đính kèm: