Mã số : 44/2013/QH13
Tên văn bản: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản về phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 2013-11-26
Tệp đính kèm: