Mã số : 36/2018/QH14
Tên văn bản: Luật phòng, chống tham nhũng
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản về phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 2018-11-20
Tệp đính kèm: