Mã số : 32/HD-BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2017
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2017-07-27
Tệp đính kèm: