Mã số : 30-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT⁄TW của Ban Bí thư (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2017-06-06
Tệp đính kèm: