Mã số : 49-HD/ĐTN
Tên văn bản: Hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2017
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: PBT Hồ Thị Nhung
Ngày ban hành: 2017-05-05
Tệp đính kèm: