Mã số : 25-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2017
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2017-04-28
Tệp đính kèm: