Mã số : 01
Tên văn bản: Tài liệu chuyên đề 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Loại văn bản: Tài liệu
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: none
Ngày ban hành: 2017-04-11
Tệp đính kèm: