Mã số : 25-KL/ĐUK
Tên văn bản: Kết luận của BCH Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tại hội nghị lần thứ 9 nhiệm kỳ 2015-2020
Loại văn bản: Kết luận
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2017-04-07
Tệp đính kèm: