Mã số : 24-HD/ĐUK
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4⁄2017
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2017-03-24
Tệp đính kèm: