Mã số : 33-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2017-03-15
Tệp đính kèm: