Mã số : 03-TT/ĐUK
Tên văn bản: Thông tri của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023
Loại văn bản: Thông tri
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2017-03-10
Tệp đính kèm: