Mã số : 07-CV/BTG
Tên văn bản: Về việc quán triệt, triển khai Thông tri số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2017-02-24
Tệp đính kèm: