Mã số : 30-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2017-02-24
Tệp đính kèm: