Mã số : 45-HD/ĐTN
Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Hồ Thị Nhung
Ngày ban hành: 2017-02-22
Tệp đính kèm: