Mã số : 34-KH/ĐTN
Tên văn bản: Thực hiện Nghị quyết số 04 khóa XII của BCH Trung ương Đảng
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Hồ Thị Nhung
Ngày ban hành: 2017-02-11
Tệp đính kèm: