Mã số : 121-CV/ĐUK
Tên văn bản: Về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2017-02-06
Tệp đính kèm: