Mã số : 01-QĐ/ĐUK
Tên văn bản: Quy định xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2017-01-24
Tệp đính kèm: