Mã số : 21-HD/BTG
Tên văn bản: Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 02 năm 2017
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Đinh Xuân Trường
Ngày ban hành: 2017-01-23
Tệp đính kèm: