Mã số : 21-KL/ĐUK
Tên văn bản: Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại kỳ họp tháng 01 năm 2017
Loại văn bản: Kết luận
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu
Người ký: Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2017-01-18
Tệp đính kèm: