Mã số : 27-KH/ĐUK
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 2017-01-13
Tệp đính kèm: