Mã số : 31-KH/ĐTN
Tên văn bản: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM trong cán bộ, ĐVTN, giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Hồ Thị Nhung
Ngày ban hành: 2017-01-12
Tệp đính kèm: