Mã số : Số 09-CTr/ĐUK
Tên văn bản: Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2017
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2016-12-30
Tệp đính kèm: