Mã số : Số 20-KL/ĐUK
Tên văn bản: Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tại hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020
Loại văn bản: Kết luận
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Người ký: Bí thư Triệu Thị Vân
Ngày ban hành: 2016-12-30
Tệp đính kèm: