Mã số : 08-CT/TW
Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Người ký: Đinh Thế Huynh
Ngày ban hành: 2016-11-02
Tệp đính kèm: