Mã số : 09-CT/TW
Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Coong đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Người ký: Đinh Thế Huynh
Ngày ban hành: 2016-11-17
Tệp đính kèm: